Борзобогатий Красенський Іван Олехнович

Борзобогатий Красенський Іван Олехнович, мостовничий луцький (1563–1602), гродський писар луцький (1597–1600):
Печатка від 1582–4.8.1595:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три списа в зірку; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає козел, навколо щита намет (герб Єліта); згори літери: IK.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6888; ф. 301, спр. 656 Л, арк. 69v. 1582–1583 рр.
ANK, AS, Teka ХХІ, Plik 75. 4.8.1595.

Олег Однороженко