Боц Лацко

Боц Лацко, пан молдавський:
Печатка від 13.12.1421:

В полі печатки знак у вигляді стріли вістрям вгору з трикутником посередині та потрійним розгалуженням здолу.
Напис по колу: + dominus lacko boc …

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Лацко Боцъ и братъ єго, Миклѹшъ»).

Публікації:
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 156, il. 28. 13.12.1421.

Олег Однороженко