Боц Міклош

Боц Міклош, пан молдавський:
Печатка від 13.12.1421:

В полі печатки знак у вигляді стріли вістрям вгору з трикутником посередині та подвійним розгалуженням здолу.

кругла, розмір 11 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Лацко Боцъ и братъ єго, Миклѹшъ»).

Олег Однороженко