Браницький Петро з Бранча

Браницький Петро з Бранча, земський суддя львівський (1461–1477):
Печатка від 18.6.1462:

В полі печатки іспанський щит, на якому половина лосося (герб Голобок).
Напис по колу: s petr • … cz iudi … leo

кругла, розмір 24 мм.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom II. – S. 166. 18.6.1462.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 23, il. 32. 18.6.1462.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 52, il. 56. 18.6.1462.

Браницький Петро з Бранча, земський суддя львівський (1461–1477):
Печатка від 1463–1473 рр.:

В полі печатки іспанський щит, на якому половина лосося (герб Голобок).
Напис по колу: s • petri • de • brancze • iudicis • leopolie

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 186; спр. 190 («Petrus de Brancze iudex terre Leopoliensis»); спр. 192; спр. 196; спр. 201; спр. 202; спр. 203; спр. 204; спр. 206; спр. 207; спр. 208; спр. 210. 2.1.1464–5.1.1470.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 23, il. 33. 1463–1473 рр.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 52, il. 56. 13.12.1464.

Олег Однороженко