Браєвич Дума

Браєвич Дума, пан радний молдавський (1441–1466), господарський дворник (1443–1454):
Печатка від 26.11.1445–[22.8.1448]:

В полі печатки півмісяць рогами догори під семипроменевою зіркою.
Напис по колу: * ДҮМА ВРАЄВИЧА ДВОРНИКЪ

восьмикутна, розмір 17х17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7339 (26.11.1445, «панъ Дѹма Браєвичъ дворникъ»).
AGAD, Perg. 5365 (22.8.1448, «панъ Дүма Браєвич дворникъ», стерта).

Браєвич Дума, пан радний молдавський (1441–1466), господарський дворник (1443–1454):
Печатка від 23.9.1453–[12.9.1464]:

В полі печатки іспанський щит, на якому півмісяць рогами догори під шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: + ПЄЧАТь … ВИ … И

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5372 (23.9.1453).
AGAD, Perg. 5383 (14.2.1455/14.5.1455, «панъ Дүма Браєвичъ», стерта).
AGAD, Perg. 5384 (5.6.1456, «пана Дүмы Браєвича», відірвана).
AGAD, Perg. 6179 (12.9.1464, «панъ Дvма Браєвичъ», відірвана).

Публікації:
Bogdan I. Album paléographique moldave. – n. 98. 23.9.1453.
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 383, pl. 88, il. 1. 23.9.1453.

Олег Однороженко