Брестський Адам

Брестський Адам, стольник і підстароста пинський:
Печатка від 1641–1649 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому мур, з якого виникає лев вліво, що тримає в передніх лапах кільце; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає лев вліво, що тримає в передніх лапах кільце, навколо щита намет (герб Правда); навколо літери: AВSPPP.

овальна, розмір 28х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7376; спр. 7673; спр. 8258. 1641–1648 рр.
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 342, арк. 2. 1649 р.

Олег Однороженко