Бублик Гаврило

Бублик Гаврило, полковник охочекомонний:
Печатка від 1723 р.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям додолу, згори рицарський хрестик; навколо літери: ЄЦПВВSПОГБ.

восьмикутна, розмір 20х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 51202. 1723 р.

Олег Однороженко