Будович Мирон

Будович Мирон пан з Гочманиці, пан радний молдавський (1545–1548), господарський коміс, староста німецький (1545–1548):
Печатка від 30.11.1547:

В полі печатки знак у вигляді літери Т над літерою П.
Напис по колу: + ПАНЬ МИРОНЬ КОМИСЬ •

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5379 (30.11.1547, «Мирѡн Бүдович з Гѡчманци староста Нємєцких Камєнских»).

Олег Однороженко