Бугогардівська паланка

Печатка від 1740–1768 рр.:

В полі печатки покладено в зірку шаблю, стрілу та спис, на якому прапор, навколо змія з двома головами; згори корона під двома восьмипроменевими зірками, здолу навколо щита перехрещено два пагони; згори літери: ПП, праворуч літера: Б, ліворуч літера: Г.

восьмикутна, розмір 30×28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 91, арк. 87v; спр. 223, арк. 16v; спр. 227, арк. 6v, 14v, 208v. 1761–1768 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 455, мал. 9.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Народная память о казачестве. – Табл., мал. 15.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 97, мал. 6.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 9.
Украинская советская энциклопедия. – Том ХІ. – Книга ІІ. – С. 89, мал.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 9.

Печатка від 1750–1759 рр.:

В полі печатки степ, серед якого дика коза, за якою спис вістрям вгору.
Напис по колу: + БУГОГАРДОВОИ ПАЛАНКИ ПОЛКОВАЯ

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 36, арк. 39, 79v; спр. 74, арк. 11v, 50v; спр. 76, арк. 4v, 13v. 1758–1759 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 455, мал. 4.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 97, мал. 7.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 4.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 4.

Печатка від 1761–1775 рр.:

В полі полі печатки дика коза, яка обернула голову вліво, за спиною спис вістрям вгору.
Напис по колу: • ПЕЧАТЬ • ПОЛКОВАЯ • БУГОГАРДОВОИ • ПАЛАНКИ

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 91, арк. 17v; спр. 225, арк. 64v. 1761–1775 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 455, мал. 6.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 97, мал. 8.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 6.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 6.

Олег Однороженко