Булашевич Григорій

Булашевич Григорій, значковий товариш:
Печатка від 1734 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому шестипроменева зірка; навколо щита візерунок.

восьмикутна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52224; спр. 52225. 1734 р.

Олег Однороженко