Булавка Іван Тимофійович

Булавка Іван Тимофійович, полковий хорунжий чернігівський (1742–1752):
Печатка від 1745–1755 рр.:

В полі печатки на основі олень.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56337. 1745 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 16877, арк. 13v. 1755 р.

Олег Однороженко