Булиєвич Лук’ян

Булиєвич Лук’ян, міщанин київський:
Печатка від 1553 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півкола кінцями додолу, які загнуто вбік, під вістрям стріли, здолу шестипроменева зірка.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 22. 1553 р.

Олег Однороженко