Бушковський Олександр

Бушковський Олександр, підстароста і земський підсудок пинський:
Печатка від 1668–1679 рр.:

В полі печатки готичний щит, на якому навіс; над щитом шолом під короною, в нашоломнику сім страусових пер обтяжено навісом, навколо щита намет (герб Ласка); згори літери: ABPS.

овальна, розмір 28х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8231; спр. 8234. 1679 р.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 68, 73, 78v. 1668–1669 рр.

Бушковський Олександр, підстароста пинський:
Печатка від 1669–1670 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому навіс; над щитом шолом, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет (герб Ласка); згори літери: ABPS.

овальна, розмір 25х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6926; спр. 7359. 1670 р.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 64, арк. 35. 1669 р.

Олег Однороженко