Биковський Федір Тиша

Биковський Федір Тиша, пан київський, господарський дворянин:
Печатка від 1528 р.:

В полі печатки англійський щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими в бік кінцями; згори напис: ѲЄД.

овальна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 663. 1528 р.

Олег Однороженко