Бирлич Вороницький Іван

Бирлич Вороницький Іван (Вана, Оанча), пан радний молдавський (1421–1434):
Печатка від 13.12.1421:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям вгору в супроводі півмісяця та шестипроменевої зірки.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАН ИВАНО …

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Станъ Бръличъ и брат єго, Вана»).

Публікації:
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 157, il. 31. 13.12.1421.

Бирлич Вороницький Іван (Вана, Оанча), пан радний молдавський (1421–1434):
Печатка від 3.9.1434:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям вгору в супроводі півмісяця та восьмипроменевої зірки.
Напис по колу: + ПЧАТЬ ѠАНЧА БЫРЛИЧа

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5339 (3.9.1434).

Олег Однороженко