Чечель Григорій

Чечель Григорій, підстароста брацлавський (1583–1604):
Печатка від 26.5.1586–14.12.1596:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три списа в зірку (герб Єліта); згори літери: ГРY.

овальна, розмір 14х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 6, арк. 2. 26.5.1586.
ANK, AS, Teka ХІХ, Plik 60, st. 311; Teka ХХІІ, Plik 49, st. 281. 13.12.1592–14.12.1596.

Олег Однороженко