Черевчій Григорій Матвієвич

Черевчій Григорій Матвієвич, міщанин київський:
Печатка від 1598 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими кінцями; згори літери: ГМ.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 24v. 1598 р.

Олег Однороженко