Черевчій Яцько Васильович

Черевчій Яцько Васильович, міщанин київський:
Печатка від 1598–1600 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної перев’язом з загнутими кінцями стріли вістрям в лівий горішній кут; над щитом три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ѦК.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 24v, 25v. 1598–1600 рр.

Олег Однороженко