Черкаський Стецько Ілько з Черкас

Черкаський Стецько Ілько з Черкас, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, іспанський щит, на якому стріла вістрям додолу над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки.
Напис по колу: s ilco stecko domin sircai

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Steczko Ilko de Czerkas»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 48, il. 120. 13.12.1464.
Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 36. 13.12.1464.

Олег Однороженко