Черненко Гнат

Черненко Гнат, гродський возний стародубський:
Печатка від 1776 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує стріла вістрям вліво, навколо щита намет; згори літери: ІЧ.

овальна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50404. 1776 р.

Олег Однороженко