Чернігів

Печатка від 22.X.1658–31.VIII.1659:

В полі печатки рицар, в правиці тримає спис під хрестиком, на якому прапор.
Напис по колу: * PIECZAT • MIESTA EGO K * M * CZIERNGOW

овальна, розмір 38х34 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50451; спр. 52452; спр. 52620. 22.X.1658–31.VIII.1659.

Публікації:
Гречило А. Печатка Чернігова. – С.4. 22.X.1658–31.VIII.1659.

Печатка від 1675–1693 рр.:

В полі печатки рицар, в правиці тримає спис, на якому прапор з розширеним хрестиком.
Напис по колу: ПЕЧАТь • МѢΣТА • ЕГО ЦРΣКОГо ВЕЛИЧѢΣТвА РАTҮША • ЧЕРНИГоВΣКОГо

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50499; спр. 62461; спр. 62463; спр. 62464. 1687–1693 рр.

Публікації:
Выпись с книг меских права Майдеборского Ратуша Черниговского. – С. 149–150.
Ситий І. Міські печатки. – С. 18–19, мал. 40. 1675 р.
Ситий І. Герб Чернігова. – С. 1–3, мал. 1675 р.
Ситий І. Стародавня печатка Чернігова. – С. – С. 31–32. 1675 р.

Печатка від 1699–1731 рр.:

В полі печатки на основі рицар, в правиці тримає спис, на якому прапор, при лівому боці меч.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ИХЪ ЦРСКГО ПРЄСВѢТЛГО ВЄЛИЧЄСТВА МЄСКАѦ • РАТҮША ЧЄРНИГОВ

кругла, розмір 48 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50444; спр. 52614; спр. 55356; спр. 62467. 1699–1731 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 142, арк. 3. 1715 р.
MNK, Rkps 1484, Tom 3, karta 112. 1724 р.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 18–19, мал. 41. 1710 р.
Ситий І. Герб Чернігова. – С. 1–3, мал. 1710 р.

Прорис печатки від 1698 р.:

В полі печатки рицар, в правиці тримає спис, на якому прапор, в лівиці тримає меч в піхвах.
Напис по колу: (+) ПЕЧАТЬ • ЕГО ЦРСКГО • ПРЕСВЕТЛГО • ВЕЛИЧЕСТ • ЧЕРНИГОВСКАГО • РАТУШИ МАГИСТРАТА •

кругла, розмір 44 мм.

Публікації:
Винклер П. Гербы городов. – С. 5, мал. 18.
Румянцева В. Эмблемы земель. – С. 53, мал.
Снимки древних русских печатей. – Выпуск I. – С. 70, мал.

Печатка від 1752–1753 рр.:

В полі печатки на основі рицар, в правиці тримає спис, на якому прапор, при лівому боці меч.
Напис по колу: ЄѦ ІМПЄРАТОРСКОГО ВЄЛИЧЄСТВА МАГИСТРАТА ЧЄРНИГОВСКОГО ПЄЧАТЬ 1752 ГОДА

кругла, розмір 48 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57588. 1753 р.

Печатка від 1769–1781 рр.:

В полі печатки на трьох пагорбах рицар, в правиці тримає спис, на якому прапор, при лівому боці шабля.
Напис по колу: + ЄѦ ИМПЄРАТОРСКАГО ВЄЛИЧЄСТВА МАГ Ч ПЄЧАТЬ •

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1023, арк. 382v; спр. 1059, арк. 104v; спр. 1133, арк. 125v; спр. 1323, арк. 139v; спр. 1403, арк. 218v; спр. 1425, арк. 98v; спр. 1475, арк. 57v; спр. 1485, арк. 15v; спр. 1583, арк. 176v; спр. 1682, арк. 69v. 1769–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 289, n. 2, табл. 4, мал. 7. 1769–1781 рр.

Печатка від 1770 р.:

В полі печатки рицар, в правиці тримає спис, на якому прапор, при лівому боці шабля.

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1110, арк. 141v. 1770 р.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 289, n. 1. 1770 р.

Печатка від 1780–1781 рр.:

В полі печатки на пагорбі рицар, в правиці тримає спис, на якому прапор, при лівому боці шабля.
Напис по колу: + ЄѦ ИМПЄРАТОРСКАГО ВЄЛИЧЄСТВА • МАГ Ч ПЄЧАТЬ

кругла, розмір 40 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 160, арк. 248v; оп. 2, спр. 1435, арк. 55, арк. 76v; спр. 1682, арк. 67v; арк. 182v; спр. 1689, арк. 3v. 1780–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 289, n. 3–4. 1780–1781 рр.

Олег Однороженко