Чернігівська головна провіантна канцелярія

Печатка від 1758 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій кулю під хрестиком, на грудях щиток, на якому вершник на коні влучає списом змія.

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 518, арк. 136. 1758 р.

Олег Однороженко