Чернігівська лічильна комісія

Печатка від 1760–1770 рр.:

В полі печатки вензель; згори напис: ПЄЧАТЪ ПОЛ ЧЕР ЩЕ КОММИСІИ

овальна, розмір 29х27 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 108, арк. 59v; спр. 595, арк. 16v; спр. 855, арк. 10v, 26v; спр. 930, арк. 5v, 12v; спр. 992, арк. 68v; спр. 1042, арк. 30v; спр. 1084, арк. 59v. 1760–1770 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 281, табл. 2, мал. 6. 1760–1770 рр.

Олег Однороженко