Чернігівська сотня

Печатка від 1750–1769 рр.:

В полі печатки французький щит, на якому вензель; над щитом забороло, в нашоломнику орел під короною, в правій лапі тримає довгий хрест, навколо щита намет.
Напис по колу: * МАЛОРОССИИСКОГО ЧЄРНІГоВСКо ПОЛКҮ СОТНѢ ПОЛКОВОИ ПЄЧА

овальна, розмір 31х29 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52646. 1756 р.
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 56, арк. 17v; ф. 80, оп. 2, спр. 239, арк. 29v, 34; ф. 108, оп. 2, спр. 69, арк. 38v; спр. 183, арк. 210; спр. 210, арк. 210v; спр. 489, арк. 12; спр. 491, арк. 15v; спр. 520, арк. 54; спр. 530, арк. 38; спр. 594, арк. 35v; спр. 726, арк. 36v; спр. 781, арк. 150v; спр. 1110, арк. 76v. 1750–1769 рр.

Публікації:
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – С. 246 («Бывшая Черниговская … полковая сотня изстари употребляли оный въ печати, съ тою только отмѣною, что орелъ не въ лѣвой, но въ правой кохтѣ держалъ крестъ»).
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 288, табл. 3, мал. 15.

Олег Однороженко