Чернігівський полк

Печатка від 1724–1736 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому вензель; над щитом шоломова корона.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ПОЛКҮ ЧЄРНѢГОВСКОГО

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53559. 1736 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1407, арк. 6, 7. 1724 р.

Печатка від 1740–1781 рр.:

В полі печатки орел під короною, в правій лапі тримає довгий хрест.
Напис по колу: + МАЛОРОССІИСКАГо ЧЄРНѢГОВСКОГѡ ПѠЛКҮ ПОЛКОВАѦ ПЄЧАТь

овальна, розмір 35х32 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52636; спр. 57574. 1740–1744 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 9159, арк. 115; спр. 10594, арк. 1; спр. 11910, арк. 4; спр. 15157, арк. 4; спр. 15204, арк. 4; спр. 15506, арк. 7; спр. 15511, арк. 5; спр. 15636, арк. 3; спр. 15801, арк. 3; спр. 15812, арк. 6; спр. 15908, арк. 3; спр. 16007, арк. 7; спр. 16360, арк. 3v; ф. 59, оп. 1, спр. 4740, арк. 6; спр. 9415, арк. 2; ф. 64, оп. 1, спр. 1186, арк. 22v, 26v, 30v; ф. 108, оп. 2, спр. 54, арк. 35v; спр. 95, арк. 175, 192; спр. 98, арк. 10; спр. 113, арк. 51v; спр. 123, арк. 54v, 156v; спр. 156, арк. 15v; спр. 192, арк. 109; спр. 254, арк. 65; спр. 288, арк. 14; спр. 300, арк. 74; спр. 423, арк. 5; спр. 468, арк. 4v, 8; спр. 491, арк. 76; спр. 936, арк. 81v; спр. 1061, арк. 41v; спр. 1108, арк. 134, 178; спр. 1131, арк. 266; спр. 1179, арк. 57, 236v; спр. 1337, арк. 21, 55v, 56v, 57v; спр. 1769, арк. 35v. 36v, 51v, 56v; спр. 1796, арк. 18; спр. 1875, арк. 18; спр. 1879, арк. 31; спр. 1880, арк. 15; спр. 1881, арк. 14. 1746–1781 рр.

Публікації:
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – С. 246 («Бывшая Черниговская Полковая Канцелярія … изстари употребляли оный въ печати, съ тою только отмѣною, что орелъ не въ лѣвой, но въ правой кохтѣ держалъ крестъ»).
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 279, n. 1. 1746–1781 рр.
Ситий І., Казіміров Д. «Протокол, или Потребность» Менського намісництва. – Мал. 1771 р.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 4. 1744 р.

Печатка від 1760–1780 рр.:

В полі печатки орел під короною, в правій лапі тримає довгий хрест; здолу дата: 1760.
Напис по колу: МАЛОРОССІИСКАГо ЧЄРНИГОВСКОГо ПОЛКҮ ПОЛКОВАӔ ПЄЧ

кругла, розмір 41 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56387; спр. 56409. 1761–1774 рр.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 626, арк. 73v; спр. 655, арк. 12, 14; спр. 658, арк. 19v; спр. 674, арк. 40v; спр. 719, арк. 41v; спр. 722, арк. 8, 41, 118; спр. 800, арк. 29; спр. 1084, арк. 37v; спр. 1143, арк. 263v; спр. 1167, арк. 12, 33v, 35v, 36v, 37v, 38v, 39v, 40v, 41v, 42v, 43v, 44v, 45v, 46v; спр. 1179, арк. 264v, 266v; спр. 1246, арк. 282; спр. 1251, арк. 85v; спр. 1261, арк. 11v; спр. 1266, арк. 83v, 84v; спр. 1291, арк. 6v, 7v; спр. 1293, арк. 63v, 65v; спр. 1397, арк. 51v, 52v, 53v, 54v, 55v, 56v, 57v, 58v, 59v, 60v, 61v; спр. 1401, арк. 80v; спр. 1426, арк. 50v, 51v; спр. 1665, арк. 15v. 1760–1780 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 279, n. 2, табл. 2, мал. 4. 1761–1780 рр.

Олег Однороженко