Чернігівський полковий суд

Печатка від 1753–1777 рр.:

В полі печатки орел під короною, в правій лапі тримає довгий хрест.
Напис по колу: + СҮДА ПОЛКОВАГО ЧЄРНѢГОВСКОГО ПЄЧАТЬ 17 …

овальна, розмір 39х33 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 23, арк. 288v; спр. 56, арк. 211; спр. 58, арк. 203; ф. 133, оп. 1, спр. 730, арк. 2v; спр. 732, арк. 2. 1753–1777 рр.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50855. 1761 р.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 280. 1753–1776 рр.

Олег Однороженко