Чернявський Андрій

Чернявський Андрій, значковий товариш:
Печатка від 1763 р.:

В полі печатки князівська корона.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52306. 1763 р.

Олег Однороженко