Чертеченко Прокіп

Чертеченко Прокіп, городовий отаман корсунський:
Печатка від 1660 р.:

В полі печатки стріла вістрям додолу над підковою, що лежить кінцями догори; згори літери: ПЧ.

восьмикутна, розмір 13х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2218, оп. 1, спр. 3, арк. 3. 1660 р.

Олег Однороженко