Четвертинська Вишковська Богдана Федорівна

Богдана Федорівна Четвертинська княгиня Вишковська:
Печатка від 1552–1559 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Ф; згори літери: ПЛГ.

овальна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 27; спр. 37; ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 13v, 26. 1552–1559 рр.

Олег Однороженко