Четвертинський Федір Федорович

Федір Федорович Четвертинський князь на Четвертні та Боровичах (1501–1529):
Печатка від 9.12.1523–20.8.1529:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді півкола, що лежить кінцями додолу в супроводі двох хрестиків над шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: + ѲЄѠДОР ЧЄТВЄРТЄНС

кругла, розмір 29 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka II, Plik 56. 9.12.1523.
BCz, Perg. 783. 20.8.1529.

Публікації:
Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom IV. – S. 1, il.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 77, il. 6. 1523 р.

Олег Однороженко