Четвертинський Федір Іванович

Федір Іванович Четвертинський князь на Четвертні та Боровичах (1559–1578):
Печатка від 1578 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півкола, що лежить кінцями догори в супроводі двох хрестиків; згори літери: FIC.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 64. 1578 р.

Олег Однороженко