Четвертинський Іван Федорович

Іван Федорович Четвертинський князь на Четвертні та Боровичах (1529–1559):
Печатка від 1.5.1542:

В полі печатки знак у вигляді півкола, що лежить кінцями догори в супроводі двох хрестиків під восьмипроменевою зіркою; згори напис: ИВАнЪ.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 850. 1.5.1542.

Публікації:
Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom IV. – S. 1, il.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 300–301, il. 514. 1542 р.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 77, il. 7. 1542 р.

Іван Федорович Четвертинський князь на Четвертні та Боровичах (1529–1559):
Печатка від 13.8.1552–1553:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півкола, що лежить кінцями додолу в супроводі двох хрестиків над шестипроменевою зіркою; згори напис: NВ.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 3, арк. 3v. 1553 р.
ANK, AS, Teka VІI, Plik 81. 13.8.1552.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 75, мал. 244 в. 1553 р.
Алфьоров О. Шляхетська сфрагістика. – Табл. 3, мал. 6. 1553 р.

Олег Однороженко