Четвертинський Іван Олександрович Путятич

Іван Олександрович Путятич князь Четвертинський (1487 – після 1516):
Печатка від 1487–10.3.1506:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді півкола, що лежить кінцями додолу в супроводі двох хрестиків над восьмипроменевою зіркою; згори напис: IВАНI.

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7375. 1487 р.
ANK, AS, Perg. 115. 10.3.1506.

Публікації:
Archiwum książat Sanguszków. – Tom I. – S. 132, n. 131, tab. 3. 10.3.1506.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 256, il. 423. 10.3.1506.

Олег Однороженко