Четвертинський Михайло Федорович

Михайло Федорович Четвертинський князь на Четвертні та Боровичах (1529–1555):
Печатка від 30.5.1535:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півмісяця, що лежить рогами догори в супроводі двох хрестиків під восьмипроменевою зіркою; згори напис: МNХ.

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka IІI, Plik 32. 30.5.1535.

Михайло Федорович Четвертинський князь на Четвертні та Боровичах (1529–1555):
Печатка від 1.5.1542:

В полі печатки знак у вигляді півкола, що лежить кінцями догори в супроводі двох хрестиків під восьмипроменевою зіркою; згори напис: МИХАи.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 850. 1.5.1542.

Публікації:
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 300–301, il. 516. 1542 р.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 77, il. 9. 1542 р.

Олег Однороженко