Четвертинський Василь Федорович

Василь Федорович Четвертинський князь на Четвертні та Яровиці (1501–1545):
Печатка від 1528–10.1.1539:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді кола з чотирма півкруглими відгалуженнями згори.
Напис по колу: + ВАТСИЛЬЄВА ЧЄТВЄРТЄНЬСК

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 1528 р.
AGAD, Perg. 4789; TzwML, Dz. IX, Sygn. 89, st. 487. 1532–1535 pр.
BCz, Perg. 1287; Perg. 1288. 8.1.1539–10.1.1539.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 75, мал. 244 а. 1528 р.
Алфьоров О. Шляхетська сфрагістика. – Табл. 2, мал. 1. 1528 р.

Олег Однороженко