Четвертинський Яків Андрійович

Яків Андрійович Четвертинський князь на Четвертні та Галузю (до 1580–1616):
Печатка від 11.9.1589–1608:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півмісяця, що лежить рогами додолу в супроводі двох хрестиків над шестипроменевою зіркою; згори літери: IC.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 7. 1608 р.
ANK, AS, Teka ХVІІ а, Plik 74. 11.9.1589.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 75, мал. 244 д. 1608 р.

Олег Однороженко