Чорнухи

Печатка від 1721–1771 рр.:

В полі печатки знак у вигляді хреста з подвійними розгалуженнями згори та здолу, праворуч семипроменева зірка, ліворуч півмісяць рогами вправо; навколо лавровий вінок.
Напис по колу: ○+○ ПЄЧАТЪ • МѢСТА ГОРОДА ЧЄРНХЪ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 28, спр. 34; спр. 37; ф. 137, спр. 6, арк. 3. 1721–1759 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1108, арк. 41, 45; спр. 19973, арк. 198, 200; ф. 98, оп. 1, спр. 49, арк. 116, 146; оп. 2, спр. 307, арк. 139; спр. 333, арк. 194. 1725–1771 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283. 1760–1771 рр.

Олег Однороженко