Чорторийський Федір Михайлович

Федір Михайлович князь Чорторийський (1489–1542):
Печатка від 12.3.1520–10.6.1537:

В полі печатки рицар, в лівиці тримає меч, в правиці спис, яким влучає змія.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 622, арк. 1v. 1537 р.
AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 9, 17. 1536 р.
ANK, AS, Teka ІІ, Plik 40; Teka ІІІ, Plik 59. 12.3.1520–10.6.1537.

Олег Однороженко