Чорторийський Юзеф Янович

Юзеф Янович Чорторийський князь Корецький:
Печатка від середини XVIII ст.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит; над щитом князівська корона, здолу дві пальмові галузки; навколо літери: KI … C … S … S.

овальна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 1117, арк. 2v.

Юзеф Янович Чорторийський князь Корецький:
Печатка від середини XVIII ст.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому на червоному полі рицар на коні, в правиці тримає меч; над щитом князівська корона, щит тримають два рицаря, які стоять на підставці і спираються на щити, здолу стрічка з орденським хрестом, за щитом мантія.
Напис в два кола: …

кругла, розмір 49 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8217.

Юзеф Янович Чорторийський князь Корецький:
Печатка від 1760–1767 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому на червоному полі рицар на коні, в правиці тримає меч; над щитом князівська корона, щит тримають два рицаря, які стоять на підставці і спираються на щити, на яких на червоному полі двораменні хрести, здолу стрічка з орденським хрестом, за щитом мантія.
Напис по зовнішньому колу: * IOZEF * NA XIESTWIE * KORECKIM OLEXINCU XIOZE * CZARTORYSKI **
Напис по внутрішньому колу: STOLNIK WIELKIEGO • XIENSTWA * LITEWSKIEGO * LUCKI * STAROSTA

кругла, розмір 50 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7375; спр. 23371. 1760–1767 рр.

Олег Однороженко