Чигирин-Діброва

Печатка від 1687–1688 рр.:

В полі печатки хрест з заокругленими кінцями на могилі, здолу паросток; згори шолом, навколо намет.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14617; спр. 14641. 1687–1688 рр.

Печатка від 1738 р.:

В полі печатки прямокутний щит, на якому довгий хрест з кулями на кінцях, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літери: ЧД.

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 250. 1738 р.

Олег Однороженко