Чигирин-Дібровська сотня

Печатка від 1752–1770 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому хрест на могилі; над щитом забороло під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет; в правому горішньому куті літери: ПС, в лівому горішньому куті літери: ЧД.

восьмикутна, розмір 24х22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 257; ф. 98, оп. 2, спр. 333, арк. 154v; спр. 336, арк. 38v. 1752–1770 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283. 1766 р.

Олег Однороженко