Cлoнечкович Костко

Cлoнечкович Костко, пан перемишльський:
Печатка від 19.10.1404:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді хрестика з потрійними розгалуженнями на поземому рамені та з подвійним розгалуженням вгорі над півмісяцем, що лежить рогами додолу над рицарським хрестиком.
Напис по колу: … СЛОНЄЧКОВ …

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 692 («sigillum sequitur huiusmodi»).
BCz, Perg. 272 («Костко Сoлнєчкович», «Kostco Sloneczkouicz»).
MNK, Rkps 1713, karta 190.
ZNiO, GNS, TG, Teka LXXX.

Публікації:
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 297, il. 504.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 87, n. 894, il.

Олег Однороженко