Дабовський Олександр

Дабовський Олександр, земянин київський:
Печатка від 1648 р.:

В полі печатки бароковий щит, на якому баран (герб Юноша); згори літери: AD.

восьмикутна, розмір 8х7 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 13, арк. 6. 1648 р.

Олег Однороженко