Дахнович Микола

Дахнович Микола, земянин київський:
Печатка від 1622 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба; згори літери: ND.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 94, арк. 2. 1622 р.

Олег Однороженко