Дан

Дан, пан радний молдавський (1414–1436), господарський постільник (1414–1418), господарський чашник (1420–1424), господарський дворник (1433):
Печатка від 13.12.1421:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді трираменної літери Т з хрестом на долішньому краї середнього рамена.
Напис по колу: + ДАНА ПОСТЄЛНИКА

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Данъ»).

Публікації:
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 156, il. 26. 13.12.1421.

Дан, пан радний молдавський (1414–1436), господарський постільник (1414–1418), господарський чашник (1420–1424), господарський дворник (1433):
Печатка від 4.6.1433–[13.1.1434]:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді трираменної літери Т з хрестом на долішньому краї середнього рамена.
Напис по колу: + ПАНА ДАНА ДВОРНИКА

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5317 (4.6.1433, «панъ Данъ дворникъ»).
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Данъ», відірвана).

Публікації:
Bogdan I. Album paléographique moldave. – n. 90. 4.6.1433.
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 383, pl. 88, il. 4. 4.6.1433.

Олег Однороженко