Данилович Йоан Миколай Миколайович пан з Журова

Данилович Йоан Миколай Миколайович пан з Журова, староста холмський (1617), підстолій коронний (1620–1627), надвірний підскарбій коронний (1627–1632), староста перемишльський (1631–1650), староста кольський (1631), великий підскарбій коронний (1632–1650), староста самбірський (1632), староста дрогобицький (1632), староста червоногородський (1632), староста блонський (1634), староста ратненський (1636), староста корсунський (1636), староста чигиринський (1636), жупник краківський (1640–1642), староста долинський (1645):
Печатка від 1634 р.:

В полі печатки чотиридільний бароковий щит, на якому: в першій частині – стріла вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки (герб Сас роду панів Даниловичів), в другій частині – трихвоста хоругва під хрестом (герб Радван роду панів Уханських – матері, Гелени Уханської зі Служева), в третій частині – топор (герб Топор роду панів Тарлів – бабки за батьківською лінією, Катерини Тарло), в четвертій – яблуко пронизано в зірку трьома мечами (герб Гербурт роду панів Гербуртів – бабки за материнською лінією, Анни Гербурт); над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує стріла, на яких птах, навколо щита намет.
Напис по колу: IOAN NICOL DANILOWICZ … REGNI …

овальна, розмір 39х33 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 118. 1634 р.

Данилович Йоан Миколай Миколайович пан з Журова, староста холмський (1617), підстолій коронний (1620–1627), надвірний підскарбій коронний (1627–1632), староста перемишльський (1631–1650), староста кольський (1631), великий підскарбій коронний (1632–1650), староста самбірський (1632), староста дрогобицький (1632), староста червоногородський (1632), староста блонський (1634), староста ратненський (1636), староста корсунський (1636), староста чигиринський (1636), жупник краківський (1640–1642), староста долинський (1645):
Печатка від 1640 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому стріла вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує стріла, навколо щита намет (герб Сас).
Напис по колу: + IOAN … PRAEMISLIEN CAP

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 411, арк. 3v. 1640 р.

Олег Однороженко