Давидовський Іван з Давидова

Давидовський Іван з Давидова, земський підсудок львівський (1502–1509):
Печатка від 3.11.1503:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді перетнутих і перехрещених вгорі двох півкіл з гаками на долішніх кінцях.
Напис по колу: s ioannis d : dauydo • sbiudicis + t leo

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 266. 3.11.1503.

Публікації:
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 46, il. 114. 3.11.1503.

Давидовський Іван з Давидова, земський підсудок львівський (1502–1509):
Печатка від 10.3.1509:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді перетнутих і перехрещених вгорі двох півкіл з гаками на долішніх кінцях.
Напис по колу: s iohis de davidow : sbiudicis leopo :

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 287. 10.3.1509.

Публікації:
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 46, il. 115. 10.3.1509.

Давидовський Іван з Давидова, земський суддя львівський (1509–1512):
Печатка від 1509–1512 рp.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді перетнутих і перехрещених вгорі двох півкіл з гаками на долішніх кінцях.
Напис по колу: • dawiki ivdex terestris l

кругла, розмір 26 мм.

Публікації:
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 47, il. 116. 1509–1512 рp.

Олег Однороженко