Давидовський Станіслав з Давидова

Давидовський Станіслав з Давидова, земський суддя львівський (1431–1442):
Печатка від 1425–1.2.1435:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді перетнутих і перехрещених вгорі двох півкіл з гаками на долішніх кінцях.
Напис по колу: + s stanislai • de • dauidow •

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 99. 1.2.1435.
MNK, Rkps 1713, karta 12. 1.2.1435.

Публікації:
Haisig M. Ciekawa pieczęć. – S. 41, il. 1425 р.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 45, il. 112. 1425 р.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 177–178, il. 298. 1425 р.

Давидовський Станіслав з Давидова, земський суддя львівський (1431–1442):
Печатка від 19.1.1436–7.6.1437:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді перетнутих і перехрещених вгорі двох півкіл з гаками на долішніх кінцях.
Напис по колу: s + wicency de schamotuli

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 103; спр. 107. 19.1.1436–7.6.1437.

Публікації:
Haisig M. Ciekawa pieczęć. – S. 41, il. 19.1.1436.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 45, il. 113. 19.1.1436.

Олег Однороженко