Деревинецький Михайло

Деревинецький Михайло, земянин київський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки знак у вигляді літери N з хрестоподібним відгалуженням на лівій щоглі вгорі; згори літери: МД.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 577, 585, 587v, 597, 609, 614, 615v, 616, 619v, 622v, 629v, 631. 1576 р.

Олег Однороженко