Дешковський Микола

Дешковський Микола, пан брацлавський:
Печатка від 1635 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: MD.

восьмикутна, розмір 12х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 223, арк. 2. 1635 р.

Олег Однороженко